U.N.O. Reproducija i porodiljstvo-avgust

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA, u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti za praktični iz porodiljstva). najkasnije do 28.08.2020.

Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije domaćih životinja: Fiziologija I i II.

Uslov za polaganje ispita iz Porodiljstva i patologije reprodukcije: Reprodukcija, Patološka fiziologija, Opšta patologija, Opšta klinička dijagnostika, Farmakologija i Toksikologija.

Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije divljih životinja: Reprodukcija.

Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije pasa i mačaka: Reprodukcija.

Uslov za polaganje ispita iz Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja: Reprodukcija.

STUDENTI KOJI NEMAJU POLOŽENE PREDMETE VEZANE ZA USLOV NE MOGU IZAĆI NA ISPIT. INDEKS JE OBAVEZAN I NA POLAGANJU PRAKTIČNOG DELA PORODILJSTVA! STUDENTI MORAJU POŠTOVATI PREPORUKU FAKULTETA U VEZI SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM COVID-19, U SUPROTNOM NASTAVNIK I ASISTENT ZADRŽAVAJU PRAVO DA IM NE DOZVOLE POLAGANJE ISPITA!!! http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/PRAVILA%20PONASANJA%20U%20OBJEKTU%20FAKULTETA_0.pdf

Porodiljstvo i patologija reprodukcije: 02.09.2020. u 11h praktični, P2

Reprodukcija domaćih životinja: 02.09.2020. 12h, P2

Reprodukcija divljih životinja: 02.09.2020. 11h, Veterinarska Klinika

Reprodukcija pasa i mačaka: 02.09.2020. 11h, Veterinarska Klinika

Biotehnologija u rep. farmskih živ. i konja: 02.09.2020. 11h, Veterinarska Klinika