U.N.O. Reprodukcija i porodiljstvo

Studenti koji izlaze u terminu OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com do 13.01.2020.!!!

(Prijave koje budu poslate posle ovog datuma neće biti uvažene!)

Napisati: predmet koji se polaže, ime i prezime, br. indexa i naglasiti za praktični iz porodiljstva.

  • Uslov za polaganje Reprodukcije ispiti iz: Fiziologije i Histologije
  • Uslov za polaganje Porodiljstva ispiti iz: Reprodukcije, Patološka Fiziologije, Opšte patologije, Farmakologije i Toksikologije
  • Uslov za polaganje Reprodukcije pasa i mačaka; Biotehnologije u reprodukcije farmskih životinja i konja; Reprodukcije divljih životinja ispit iz: Reprodukcije

Studenti koji ne ispunjavaju ove uslove neće moći da pristupe polaganju ispita!

Porodiljstvo i patologija reprodukcije: 22.01.2020. u 10h (S33) usmeni ili pismeni deo ispita zavisi od završetka praktičnog dela ispita.

Reprodukcija domaćih životinja: 23.01.2020. u 12h (S33).

Reprodukcija divljih životinja: 15.01.2020. u 10h (S33)- poneti seminarske

Reprodukcija pasa i mačaka: 23.01.2020. u 12h (S33)

Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja: 16.01.2020. u 12h (S33)

Sa predmeta