UNO HIRURGIJA – AVGUSTOVSKI ROK

Pismeni deo ispita (važi za sve predmete): Ponedeljak 30.08.2021., predavaonica H52 ili neka od dostupnih predavaonica u redu, sa početkom u 17.00h

Usmeni deo ispita (objedinjeni prakticni i usmeni deo ispita):

Opšta hirurgija – odmah nakon završenog pismenog dela ispita (17.30h) u prostorijama održavanja pismenog dela ispita

Specijalna hirurgija – utorak 31.08.2021. sa početkom u 08.00h, Prostorije veterinarske klinike

Napomena: Kako ispitni test predstavlja sastavni deo konačne ocene na ispitu, studenti koji položu test su u obavezi da u istom ispitnom roku, na zakazan termin, izadju na praktični i usmeni deo ispita. Neophodno je prijaviti pismeni deo ispita na sledecu e mail adresu, najkasnije do petka 27.08.2021.:

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže