UNO HIRURGIJA – DECEMBAR

Poštovani studenti, u decembarskom ispitnom roku, ispiti iz svih predmeta u okviru uno Hirurgija će u celosti biti održani u pismenom obliku. Ispiti će biti održani u utorak, 15.12.2020., sa početkom u 09.00h, u H52. Studenti koji izlaze na ispit su u obavezi da nose zaštitnu masku. Takođe, kako bi se ispunila obaveza o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispiti održati, studenti su obavezni da prijave svoje prisustvo na ispitu na sledeću e-mail adresu najkasnije do petka 11.12.2020. u 12.00h: 

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže.