UNO HIRURGIJA – NOVEMBAR

Poštovani studenti, u novembarskom ispitnom roku, ispiti iz svih predmeta u okviru uno Hirurgija će u celosti biti održani u pismenom obliku. Ispiti će biti održani u sredu, 25.11.2020., sa početkom u 14.00h, u P4. Studenti koji izlaze na ispit su u obavezi da nose zaštitnu masku. Takođe, kako bi se ispunila obaveza o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispiti održati, studenti su obavezni da prijave svoje prisustvo na ispitu na sledeću e-mail adresu najkasnije do petka 20.11.2020. u 12.00h: 

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže.