VEKTORI I ZOONOZE – JULSKI ROK

STUDENATI KOJI POLAŽU ISPIT IZ PREDMETA VEKTORI I ZOONOZE ISPIT POLAŽU PISMENO U UTORAK 07.07.2020. GODINE U 10 ČASOVA U SALI P4.

OBAVEZNA JE ELEKTRONSKA POTVRDA IZLASKA NA PISMENI ISPIT. POTVRDU JE MOGUĆE IZVRŠITI NAJKASNIJE DO 06.08.2020. GODINE DO 10 ČASOVA, POPUNJAVANJEM FORMULARA KOJI SE NALAZI NA LINKU:

https://forms.gle/AaKT12PSjQrsFu1Q8