Veterinarska legislativa i zvanične kontrole u bezbednosti hrane, Analiza rizika u bezbednosti hrane i Tehnologija mesa ISPIT – FEBRUAR

Ispiti će se održati u sredu, 10.2.2021. sa početkom u 11h.

Modele i seminarske radove iz predmeta Analiza rizika u bezbednosti hrane poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije 8.2.2021.