Veterinarska legislativa i zvanične kontrole u bezbednosti hrane, Analiza rizika u bezbednosti hrane i Tehnologija mesa ISPIT – APRIL

Ispiti će se održati u ponedeljak, 1.4.2024, u 11.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Modele i seminarske radove iz predmeta Analiza rizika u bezbednosti hrane poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije tri dana pre temina ispita.