ZARAZE I OSTALO – JANUARSKI ISPITNI ROK – TERMINI

PISMENI

15.01.2020.

U 09:00 – 09:10 predaja prijava

U 10:00h test

PRAKTIČNI

16.01.2020.

U 10:00h

USMENI  

17.01.2020.

U 10:00h