ZARAZE I OSTALO – MAJ

Ispiti iz predmeta Infektivne bolesti životinja 1 i Infektivne bolesti životinja 2 održaće se 21.05.2024. u 09:30h.

Uslov za polaganje Infektivnih bolesti životinja 1 i 2 jesu položeni sledeći ispiti: Mikrobiologija, Imunologija, Opšta i specijalna patološka morfologija, Opšta i specijalna patološka fiziologija, Farmakologija sa toksikologijom 1 i 2, Zoohigijena, Bolesti preživara 1 i 2, Bolesti kopitara 1 i 2, Bolesti svinja, Bolesti živine i Veterinarska epidemiologija.

Ispiti iz predmeta Veterinarska epidemiologija (sve generacije), Opšta epidemiologija, Opšta epizootiologija, Zarazne bolesti životinja, Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela održaće se 16.05.2024. u 10h.