ZARAZE I OSTALO – MART

Ispiti iz predmeta Infektivne bolesti životinja 1, Infektivne bolesti životinja 2 i Veterinarska epidemiologija (važi samo za studente koji su slušali školske 2023/2024.) održaće se 20.03.2024. u 11h.

Uslov za polaganje Infektivnih bolesti životinja 1 i 2 jesu položeni sledeći ispiti: Mikrobiologija, Imunologija, Opšta i specijalna patološka morfologija, Opšta i specijalna patološka fiziologija, Farmakologija sa toksikologijom 1 i 2, Zoohigijena, Bolesti preživara 1 i 2, Bolesti kopitara 1 i 2, Bolesti svinja, Bolesti živine i Veterinarska epidemiologija.

Ispiti iz predmeta Veterinarska epidemiologija (generacije koje su slušale predmet pre školske 2023/2024.), Opšta epidemiologija, Opšta epizootiologija, Zarazne bolesti životinja, Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i drugi ispiti koji se održavaju usmeno kod prof. dr Potkonjaka održaće se 18.03.2024. u 10h.