ZARAZE I OSTALO – NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI ROK

Ispiti iz predmeta Infektivne bolesti životinja 1, Infektivne bolesti životinja 2, Vektori i zoonoze održaće se 22.11.2023. u 9:30h.

SVI studenti koji polažu Infektivne bolesti životinja 1 i 2 rade ispitni test, a uslov za polaganje ovih ispita jesu položeni sledeći ispiti: Mikrobiologija, Imunologija, Opšta i specijalna patološka morfologija, Opšta i specijalna patološka fiziologija, Farmakologija sa toksikologijom 1 i 2, Zoohigijena, Bolesti preživara 1 i 2, Bolesti kopitara 1 i 2, Bolesti svinja, Bolesti živine i Veterinarska epidemiologija.

Ispiti iz predmeta Veterinarska epidemiologija, Opšta epidemiologija, Opšta epizootiologija, Zarazne bolesti životinja, Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela održaće se 22.11.2023. u 10h.