ZARAZE I OSTALO – OKTOBAR VI – TERMINI

PISMENI

07.11.2019.

U 09:00 predaja prijava

U 09:05h test

PRAKTIČNI

07.10.2019.

U 10:15h

USMENI  

07.11.2019.

U 12:00h