ZARAZE I OSTALO – REZULTATI TESTA RAĐENOG 15.01.2020.

INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1

STEFANOVIĆ SAŠA                5

INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 1

MITROVIĆ JANA                    25 BODOVA

PEPIĆ OLIVERA                      24 BODA

INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 2

JOVANOVIĆ ALEKSANDRA  7

AŠĆERIĆ MILOŠ                     7

BABIĆ VOJISLAV                    6

VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA   

ŠUKURMA VEDRANA           7

GARIĆ BRANISLAV                7

NARIĆ SRĐAN                        5

JEREMIĆ MARKO                  5

OPŠTA EPIDEMIOLOGIJA

KOVAČ MILAN                      5