ZARAZE I OSTALO – TERMINI ISPITA (ROKOVI: MARTOVSKI, APRILSKI, MAJSKI, JUNSKI I JULSKI)

(PREDMETI: ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA I BOLESTI PČELA, ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA, INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA, INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA 2, OPŠTA EPIZOOTIOLOGIJA, OPŠTA EPIDEMIOLOGIJA, VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA, VEKTORI I ZOONOZE)

ZBOG TRENUTNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, A U CILJU SMANJENJA BROJA STUDENATA U PROSTORIJAMA FAKULTETA POLAGANJE ISPITA VRŠIĆE SE PO IZMIJENJENOJ PROCEDURI, TAKO ŠTO ĆE SVI STUDENTI POLAGATI SAMO USMENI ISPIT, OSIM STUDENATA KOJI POLAŽU ISPIT IZ PREDMETA VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA, A NASTAVU SU POHAĐALI U ŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI, KAO I SVIH STUDENATA KOJI POLAŽU ISPIT VEKTORI I ZOONOZE.

ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPIT PISMENO BIĆE OBAVEZNA ELEKTRONSKA POTVRDA IZLASKA NA ISPIT POPUNJAVANJEM FORMULARA KOJI ĆE BITI ISTAKNUT NA OGLASNOJ TABLI INTERNET STRANICE DEPARTMANA PRED SVAKI ISPITNI ROK.

TERMINI U ISPITNIM ROKOVIMA

MARTOVSKI

26.05. TEST U 10 H U P3 (SAMO ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPIT IZ PREDMETA VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA, A NASTAVU SU POHAĐALI ŠKOLSKE 2019/2020)

POTVRDU IZLASKA NA TEST IZVRŠITI NAJKASNIJE DO 25.05. POPUNJAVANJEM FORMULARA KOJI SE NALAZI NA LINKU: https://forms.gle/3ekAHAqqZJ1kPDbd7

27.05. USMENI U 10 H (STUDENTI KOJI IZLAZE NA ISPIT TREBA DA SE OKUPE ISPRED GLAVNOG ULAZA FAKULTETA U 10H KAKO BI BILI RASPOREĐENI ZA POLAGANJE)

APRILSKI

04.06. TEST U 10 H U P3 (SAMO ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPIT IZ PREDMETA VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA, A NASTAVU SU POHAĐALI ŠKOLSKE 2019/2020)

05.06. USMENI U 10H

MAJSKI

11.06. TEST U 10 H U P2 (SAMO ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPIT IZ PREDMETA VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA, A NASTAVU SU POHAĐALI ŠKOLSKE 2019/2020)

12.06. USMENI U 10H

JUNSKI

18.06. TEST U 10 U P3 (SAMO ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPIT IZ PREDMETA VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA, A NASTAVU SU POHAĐALI ŠKOLSKE 2019/2020, KAO I SVIH STUDENATA KOJI POLAŽU ISPIT VEKTORI I ZOONOZE)

19.06. USMENI U 10H

JULSKI

07.07. TEST U 10 H U P4 (SAMO ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPIT IZ PREDMETA VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA, A NASTAVU SU POHAĐALI ŠKOLSKE 2019/2020 KAO I SVIH STUDENATA KOJI POLAŽU ISPIT VEKTORI I ZOONOZE)

08.07. USMENI U 10H