Zoohigijena, Bolesti pčela-julski rok

Ispiti će biti održani 06.07.2020. u 16h u amfiteatru.

Studenti su u obavezi da sa sobom ponesu zaštitne maske.