ОДГОВОРНА ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ Место и време одржавања: Департман за ветеринарску медицину, Трг Доситеја Обрадовића 8, Нови Сад, свечана сала П1, дана 23.11.2019. године.