Јануарски рок- Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

Јануарски испитни рок

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Историја ветеринарске медицине

термин 1: 15.01.2024. 12:00 Амфитеатар

термин 2: 16.01.2024. 12:00 сала П5

_____________________________________________________

Ветеринарска етика

термин 1: 15.01.2024. 12:00 Амфитеатар

термин 2: 16.01.2024. 12:00 сала П5

_____________________________________________________

Узгој и брига о лабораторијским животињама

термин 1: 15.01.2024. 12:00 Амфитеатар

термин 2: 16.01.2024. 12:00 сала П5

_____________________________________________________

Физиологија животиња у зоо вртовима

термин 1: 15.01.2024. 12:00 Амфитеатар

термин 2: 16.01.2024. 12:00 сала П5

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2

термин 1: 15.01.2024. 10:30, канцеларија професора

термин 2: 16.01.2024. 10:00, канцеларија професора