Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – SEPTEMBAR

Ispiti će se održati u ponedeljak 18.9.2023. i u sredu 20.9.2023., sa početkom u 12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije tri dana pre termina ispita.