ALIMENTARNA OBOLJENJA LJUDI ISPIT – MART (nadoknada)

Ispit će se održati u četvrtak, 28.5.2020. sa početkom u 8 časova.

Seminarske radove poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 25.5.2020.