Avgustovski rok- prof. dr I. DavidovNUTRITIVNA PATOLOGIJA

  1. 9. 2022.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

30. 8. 2022.  10h  H-12

OBDUKCIJA

31. 8. 2022.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

31. 8. 2022.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

  1. 9. 2022.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!