Bolesti kopitara – Ispit DECEMBAR

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se 21.12.2023. u 9h, sala H53.

Usmeni ispit održaće se u 10h, kancelarija 11a, IV sprat hemijskog paviljona.

Sa predmeta