Bolesti svinja-Januarski rok

Održaće se 24.01.2022 u 10h sala H-16.