Bolesti svinja-Junski rok

Održaće se 15.06.2023. god. u 10h, sali h-16.