Bolesti živine- rezultati testa

Studenti koji su polozili test sa brojem bodova 6 i više su:

Babić Darko, Damjanović Djordje, Vinaji Alisa, Kezeš Ivana, Marečko Agneš, Takić Tanja, Vukobrad Lana, Stevanović Ivana, Bursać Nikola, Kosanović Saša, Nenadović Olivera, Popadić Jelena, Radanić Dragan, Boršoš Ervin, Divljak Andrea, Radović Elena, Ćirić Jovana.