Bolesti kopitara – Oktobar II

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se 10.10.2023. u 9h, sala H54. Usmeni ispit održaće se 10.10.2023. u 10h, kancelarija 11a, IV …

Oktobarski rok 2- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA 10. 10. 2023.  10h   H-12 OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA 10. 10. 2023.  10h  H-12 OBDUKCIJA 11. 10. 2023.  9h  H-12 SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA 11. 10. 2023.  10h  H-12 VETERINARSKA …

ZARAZE I OSTALO – OKTOBAR

Ispiti iz predmeta Infektivne bolesti životinja 1, Infektivne bolesti životinja 2, Vektori i zoonoze održaće se 28.09.2023. u 9:30h. Ispiti iz predmeta Veterinarska epidemiologija, Opšta epidemiologija, Opšta epizootiologija, Zarazne bolesti …

HIGIJENA MESA ISPIT – OKTOBAR

Ispit će se održati u ponedeljak, 2.10.2023., u 10.00 časova (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8). Za studente koji su predmet slušali 2010/11 i kasnije, odbrana izveštaja sa prakse …