Dvadeset godina Departmana za veterinarsku medicinu (izjava RTV)