Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – oktobar 5

Praktični deo ispita: 27.10.2020. u 14h, predavaonica H54; Test: 28.10.2020. u 9h, sala H-16, IV sprat.