Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – oktobar 2

Praktični deo ispita: 07.10.2020. u 9h, predavaonica H54; Test: 08.10.2020. u 9h, amfiteatar