Farmakologija i toksikologija, Farmakognozija – oktobar 6

Praktični deo ispita će se održati u 9h, a test u 10h, 6.11.2020., kancelarija br. 7, II sprat, hemijski paviljon.