Februarski rok- prof. dr I. DavidovNUTRITIVNA PATOLOGIJA

7. 2. 2022.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

8. 2. 2022.  10h  H-12

OBDUKCIJA

9. 2. 2022.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

9. 2. 2022.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

10. 2. 2022.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!