Ispit iz Patološke fiziologije i izbronih predmeta za sve nivoe studija aprilski rok

29.03.2021. u 9 časova test Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni i upis ocene 31.03.2021. od 9 časova