Ispit iz predmeta: BOLESTI SVINJA -MARTOVSKI ROK

Održaće se  se  26.05.2020 god. u  kacelariji  H-5 u 12h