Ispit iz predmeta: Klinička dijagnostika (svinja)

Održaće se  15.10.2020 god. u  sali  H-52 u 09h.