Ispit kod prof.dr Marka Cincovića januarski i februarski rok 2024.godine

JANUARSKI ROK

TERMIN 1

15.01.2024. – 9h test i praktični, Laboratorija za patološku fiziologiju

16.01.2024.- 9h usmeni i upis ocena za predmete gde je potrebno samo upisati ocene, kancelarija nastavnika

TERMIN 2

25.01.2024. – 9h test i praktični, Laboratorija za patološku fiziologiju

26.01.2024.- 9h usmeni i upis ocena za predmete gde je potrebno samo upisati ocene, kancelarija nastavnika

FEBRUARSKI ROK

TERMIN 1

05.02.2024. – 9h test i praktični, Laboratorija za patološku fiziologiju

06.02.2024.- 9h usmeni i upis ocena za predmete gde je potrebno samo upisati ocene, kancelarija nastavnika

TERMIN 2

12.02.2024. – 9h test i praktični, Laboratorija za patološku fiziologiju

13.02.2024.- 9h usmeni i upis ocena za predmete gde je potrebno samo upisati ocene, kancelarija nastavnika