Ispit patološka fiziologija septembarski rok

Test i praktični 12.09.2022. u 8h Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni 13.09.2022. u 8h Laboratorija za patološku fiziologiju