Julski rok- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

29.06. i 05.07.2021.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA

29.06. i 06.07.2021.  10h  H-12

OBDUKCIJA

30.06. i 07.07.2021.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA

30.06. i 07.07.2021.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

01. i 08.07.2021.   10h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!

Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!!

Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!