Klinička dijagnostika (svinja),Bolesti divljih svinja, Imunoprofilaksa-SEPTEMBARSKI ROK

Održaće se  16.09.2020 god. u  sali H-52 u 10h.