MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA – APRIL

Ispit iz Mikrobiologije održače se 04.04.2024. u 8h.

Ispit iz Imunologije održaće se 05.04.2024. u 8h.