Novambarski rok, Bolesti ptica, Riba i Parazitske bolesti

Ispit iz predmeta Bolesti ptica u novembarskom ispitnom roku održaće se 18.11.2020. u 8 h u sali S21/II

Ispit iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama u novembarskom ispitnom roku održaće se 18.11.2020. u 8:30 h u sali S21/II

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti u novembarskom ispitnom roku održaće se 18.11.2020. u 9 h u sali S21/II