Oktobar 4 – Parazitske bolesti, Bolesti riba, Bolesti živine

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti u Okrobar 4 ispitnom roku održaće se u petak 23.10.2020. sa početkom u 8 h u S21/II.

Ispit iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama u Okrobar 4 ispitnom roku održaće se u petak 23.10.2020. sa početkom u 9 h u S21/II.

Ispit iz predmeta Bolesti živine u Okrobar 4 ispitnom roku održaće se u petak 23.10.2020. sa početkom u 9:30 h u S21/II.