Oktobar 4 Parazitske bolesti i Bolesti riba

Ispit iz predmeta Bolesti akvatičnih organizama održaće se u Oktobar 4 ispitnom roku u petak, 22.10.2021. godine u prostoriji S4/II sa početkom u 11 h.

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti održaće se u Oktobar 4 ispitnom roku u petak, 22.10.2021. godine u prostoriji S4/II sa početkom u 11:30 h.