OKTOBAR 5 – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični: 30.10.2023. 10h, Laboratorija za farmakologiju

Test i usmeni: 31.10.2023. 12h, Laboratorija za farmakologiju