Oktobar 5 Parazitske bolesti i Bolesti riba i akvatičnih organizama

Ispit u Oktobar 5 ispitnom roku iz predmeta Parazitske bolesti i Bolesti riba i akvatičnih organizama odraće se u petak 28.10.2022. u sali H54 sa početkom u 10 h.