Oktobar 6 – Bolesti riba i parazitske bolesti

Ispit u Oktobru 6 iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama održaće se u petak 05.11.2021. u 12 h u kancelariji S4/21.

Ispit u Oktobru 6 iz predmeta Parazitske bolesti održaće se u petak 05.11.2021. u 11:30 h u kancelariji S4/21.