OKTOBAR 6 – Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 09.11.2022. u 9h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju (Hemijski paviljon, 3. sprat); test: 09.11.2022. u 12h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju.