Oktobarski rok 4- prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

20. 10. 2022.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

20. 10. 2022.  10h  H-12

OBDUKCIJA

21. 10. 2022.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

21. 10. 2022.  10h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

21. 10. 2022.   10h  H-12 NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!!