Oktobarski rok 5 – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 31.10.2023. PO SLEDEĆOJ SATNICI:

TEST: u 10.30h u sali H52

PRAKTIČNI: u 12h u sali H52

USMENI: u 12.30h u sali H52

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U UTORAK, 31.10.2023. PO SLEDEĆOJ SATNICI:

TEST: u 10.30h u sali H52

USMENI: u 11.30h u sali H52

NAPOMENA: Mole se studenti da potvrde izlazak na ispit sa naznakom koji deo ispita se polaže na mejl: annamariagalfi@gmail.com najkasnije do 27.10.2023. do 12h.