Patološka fiziologija i izborni predmeti aprilski rok 2024.

02.04.2024. u 8h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

03.04.2024. u 8h usmeni i upis ocene Laboratorija za patološku fiziologiju i kabinet nastavnika