Patološka fiziologija i izborni predmeti kod prof.dr Marka Cincovića jun 2023

TERMIN1

06.06.2023. u 09:00 test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

07.06.2023. u 09:00 usmeni ispit / upis ocena za izborne predmete Kancelarija nastavnika

TERMIN 2

26.06.2023. u 09:00 test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

27.06.2023. u 09:00 usmeni/ upis ocena za izborne predmete Kancelarija nastavina